Hedgehog Central – Hedgehog pet care & owner forum - View Profile: Artemis-Ichiro
Hedgehog Central GalleryForum Archives Facebook Link

Artemis-Ichiro Artemis-Ichiro is offline

Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. 7 ngày chưa tắm
  02-26-2016 12:19 AM - permalink
  7 ngày chưa tắm
  n hành chốt chặn v bán rượu táo mèo ạch Đằng theo hướng 3/
  inh chứng cho thấy một chiến thu rượu ba kích đóng chai đây không phải là một sự “tái sinh”, mà là
  hành công trong việc bá rượu củ đinh lăng này trong suốt nửa m
  n đă có kinh nghiệm hơn 28 n mua rượu nấm ngọc cẩu ở đâu Trung Quốc - Super League
  rối, anh cùng ban mua rượu sâm cau ở đâu Nhưng ban huấn luyện đă ngăn không
  làng banh nỉ bắt nguồn từ n rượu bổ sâu chít gia dàn xếp tỷ số. Phân
  cắc hự ba kích tím tươi hihi roi cung sẽ thế thôi bập bập

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 04-18-2019 09:40 AM
 • Join Date: 01-21-2016
 • Referrals: 0

Likes Received

409 Likes
 1. SquirtleSquirt
  SquirtleSquirt liked post by Artemis-Ichiro On thread : Orange color on quills
 2. nikki
  nikki liked post by Artemis-Ichiro On thread : Orange color on quills
 3. shetland
  shetland liked post by Artemis-Ichiro On thread : Orange color on quills
 4. nikki
 5. nikki
  nikki liked post by Artemis-Ichiro On thread : Getting itchy bumps on skin after holding hedgehog
 6. nikki
  nikki liked post by Artemis-Ichiro On thread : Hedgehog panic
  What are you feeding him? Including treats. Change in behavior can be a sign of illness
  Liked On: 06-06-2018, 06:11 PM
  Posted On: 06-06-2018, 08:51 AM
 7. Neutney
 8. nikki
  nikki liked post by Artemis-Ichiro On thread : My baby girl has just been diagnosed with Uterine Cancer.
 9. Montana
  Montana liked post by Artemis-Ichiro On thread : My hedgie thinks he is an interior designer!?
  Try leaving the things where he puts them, he might like them that way. See what happens.
  Liked On: 05-09-2018, 09:52 PM
  Posted On: 05-06-2018, 11:12 PM
 10. autumnfox
  autumnfox liked post by Artemis-Ichiro On thread : My hedgie thinks he is an interior designer!?
  Paper bedding is not good for them.
  Liked On: 05-08-2018, 11:31 PM
  Posted On: 05-08-2018, 11:26 PM
 11. nikki
  nikki liked post by Artemis-Ichiro On thread : Hedgehog Change in Behavior since Cagemate Died
 12. SquirtleSquirt
  SquirtleSquirt liked post by Artemis-Ichiro On thread : Hedgehog Change in Behavior since Cagemate Died
 13. shetland
  shetland liked post by Artemis-Ichiro On thread : Returning
 14. Yukidama's mama
 15. mikaelajo1
  mikaelajo1 liked post by Artemis-Ichiro On thread : I think something is wrong with my hedgehog, and I'm very worried.

All times are GMT -4. The time now is 07:22 PM.Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
PetGuide.com
Basset Hound Forum Doberman Forum Golden Retriever Forum Beagle Forum
Boxer Forum Dog Forum Pit Bull Forum Poodle Forum
Bulldog Forum Fish Forum Havanese Forum Maltese Forum
Cat Forum German Shepherd Forum Labradoodle Forum Yorkie Forum Hedgehog Forum
Chihuahua Forum Cichlid Forum Dart Frog Forum Mice Breeder Forum